Liên hệ - Trung Tâm Y Tế Đak Đoa GIA LAI

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAK ĐOA TỈNHH GIA LAI

Địa chỉ: Địa chỉ: 146 Wừu, TT. Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai

Điện thoại: 0269 3831 184

Email: ttytdakdoa@gmail.com