Giới thiệu - Trung Tâm Y Tế Đak Đoa gia lai

Giới thiệu TRUNG TÂM Y TẾ

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK ĐOA

Sau những ngày đầu giải phóng năm 1975, một số cán bộ chủ lực từ bệnh xá khu 6 đóng tại xã Bờ Ngoong và bệnh xá Khu 3 đóng tại xã Đak Đoa đã nhanh chóng tiếp quản các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là chi khu y tế quận Lệ Trung để hình thành Bệnh viện Mang Yang (Trung tâm Y tế Đak Đoa ngày nay)

Từ năm 1977 đến năm 1981 được sự tài trợ của tổng uỷ di cư HCR. Sở Y tế đã quyết định đầu tư một bệnh viện cho huyện Đak Đoa(Mang Yang cũ) đóng chân trên địa bàn xã ở Tân Bình, cách trung tâm huyện 5 km, với quy mô 100 giường bệnh cùng với trang thiết bị cơ bản.

Ngày 20 tháng 8 năm 1988 thực hiện nghị định 01/TTg-CP của Thủ tướng chính phủ, Trung tâm Y tế huyện được thành lập với chức năng nhiệm vụ là khám chữa bệnh và thực hiện công tác y tế dự phòng trên địa bàn.Trung tâm Y tế huyện đóng chân trên địa bàn tại xã Tân Bình, thuộc huyện Mang Yang cũ (huyện Đak Đoa ngày nay).

Đến cuối năm 1989, được sự đồng ý của UBND tỉnh Gia Lai Trung tâm Y tế Đak Đoa được chuyển về trung tâm thị trấn Đak Đoa.

Thực hiện Nghị định số 73/ TTg-CP ngày 21/08/2000 huyện Mang Yang cũ được chia tách thành 2 huyện:  huyện Đak Đoa và  huyện Mang Yang mới.

Thực hiện Nghị quyết 46/NQ-TW ngày 23/02/2005; được cụ thể qua chương trình hành động chính phủ kèm theo Quyết định số 243/QĐ-TTg và Thông tư 11/2005/TTLT/ BYT-BNV ngày 12/04/2005 Trung tâm Y tế huyện tách thành 3 đơn vị ( Bệnh viện; Trung tâm Y tế dự phòng; Trạm y tế cấp xã).

Qua một thời gian hoạt đông theo mô hình 03 cơ quan y tế, đến tháng 8/2008 thực hiện Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Trung tâm Y tế cấp huyện trên cơ sở Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện và Trạm Y tế cấp xã. Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa được sát nhập theo Quyết định trên.

Thực hiện Quyết định số 590/QĐ-UBND  ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai và Quyết định số: 141/QĐ-SYT ngày 14/2/2019 của Sở Y tế Gia Lai, Trung tâm Y tế Đak Đoa được thành lập trên cơ sở sát nhập Trung tâm Dân số-KHHGĐ cấp huyện vào Trung tâm Y tế cùng cấp, tổ chức lại Ban y tế Dự phòng thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện.

Trong quá trình hoạt động qua các thời kỳ, Trung tâm Y tế Đak Đoa được vinh dự đón Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về thăm và làm việc năm 2018. Đón tiếp các Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương năm 2003, Nguyễn Quốc Triệu năm 2011, Nguyễn Thị Kim Tiến năm 2014.

Trong các phong trào thi đua, được UBND tỉnh Gia Lai tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011. Năm 2010 được UBND huyện Đak Đoa công nhận đơn vị văn hóa.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC TTYT ĐAK ĐOA

I.                   Ban giám đốc:

Trung tâm Y tế huyện gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

- Bs. Nguyễn Văn Chính                 Giám đốc phụ trách chung

- Bs. Phan Ngọc Danh                     Phó giám đốc phụ trách hệ điều trị

-Bs. Vũ Chí Hùng                             Phó giám đốc phụ trách hệ dự phòng

II . Các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế:gồm 04 phòng.

1. Phòng Tổ chức – Hành chính.   

- Cn. Nguyễn Văn Huệ                                            Trưởng phòng

2. Phòng Kế hoạch – Tài Chính.

- Cn. Trần Tấn Tuấn                                                Trưởng phòng

3. Phòng điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Cn. Đinh Thị Hương                                              Trưởng phòng

4. Phòng Dân số.

- Nguyễn Thị Thúy                                                  Phó phòng phụ trách

III. Các khoa chuyên môn: gồm 11 khoa

1.      Khoa Khám bệnh
- BsCK1. Nguyễn Thị Hồng Nhung                      Phó khoa phụ trách                         

 2. Khoa Hồi sức cấp cứu

- BsCK1. Nghị Hồng Triều                                     Trưởng khoa

3.  Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

- BsCK1. Nguyễn Văn Hùng                                  Trưởng khoa

4. Khoa Ngoại – Liên chuyên khoa

- BsCK1. Vũ Thư                                                     Trưởng khoa

 5. Khoa Nội - Nhi – Nhiễm

- BsCK1. Kso Bíp                                                    Trưởng khoa                                    

6. Khoa Y học cổ truyền – PHCN

- Bs. Hoàng Thị Lâm                                               Phó khoa phụ trách 

7. Khoa dược -Trang thiết bị - Vật tư y tế

-Ds. Nguyễn Hữu Tường                                         Phó khoa phụ trách

8. Khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh

- Cn. Trần Thanh Vinh                                            Trưởng khoa

9. Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

- Cn. Phạm Đức Nghiêm                                         Phó khoa phụ trách

10.  Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng;
- Cn. Nguyễn Văn Minh                                          Phụ trách khoa

11. Khoa An toàn thực phẩm

- Ys. Phan Ngọc                                                        Phụ trách khoa

3. Trạm Y tế xã/thị trấn: gồm 17 trạm.

- Trạm Y tế thị trấn;                         - Trạm Y tế xã Tân Bình;

- Trạm Y tế xã H’neng;                   - Trạm Y tế xã K’dang;

- Trạm Y tế xã Kongang;                 - Trạm Y tế xã Hải Yang;

- Trạm Y tế xã Hà Đông;                 - Trạm Y tế xã Đăksơmei;

- Trạm Y tế xã Đakkrong;               - Trạm Y tế xã Hà Bầu;

- Trạm Y tế xã NamYang;               - Trạm Y tế xã Ia Băng;

- Trạm Y tế xã Ia Pết;                      - Trạm Y tế xã Trang;

- Trạm Y tế xã A’dơk;                     - Trạm Y tế xã G’lar;

- Trạm Y tế xã H’nol.