Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Chức năng, nhiệm vụ của khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

1. Khám thai, đỡ đẻ, mổ lấy thai, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa.

2. Chủ trì và phối hợp với khoa Nội-Nhi-Nhiễm: Tiếp nhận, khám và điều trị trẻ sơ sinh tại bộ phận Đơn nguyên sơ sinh khi có chỉ định.

3. Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa, giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; tham gia truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình.

4. Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng sức khỏe sinh sản trong huyện.

5. Cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản.

6. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn.

7. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa.

8. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }