Khoa Nội - Nhi- Nhiễm

Chức năng, nhiệm vụ của khoa Nội – Nhi – Nhiễm.

 1. Khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh nội khoa, nhi khoa, bệnh lao, bệnh truyền nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa nội - nhi - nhiễm.

2. Đối với bệnh truyền nhiễm, khám bệnh và phát hiện sớm các trường hợp đầu tiên của bệnh gây dịch nguy hiểm. Khi phát hiện bệnh gây dịch nguy hiểm,  trưởng khoa có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc để giải quyết.

3. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ  lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa, YHCT -  phục hồi chức năng.

4. Khai thác kỹ tiền sử của người bệnh, kết hợp với các phương pháp xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán, xác định bệnh, làm hồ sơ bệnh án ban đầu theo quy chế chẩn đoán, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn diều trị.

5. Thăm khám người bệnh ngay, bổ sung hồ sơ bệnh án, cho làm các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán xác định bệnh, ghi y lệnh điều trị, chế độ chăm sóc, dinh dưỡng.

6. Mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn trong trường hợp bệnh nặng, khó chẩn đoán hoặc liên quan đến các chuyên khoa khác.

7. Phát hiện kịp thời và xử lý khẩn trương theo quy chế cấp cứu người bệnh có diễn biến nguy kịch.

8. Thăm khám lại người bệnh mỗi ngày ít nhất một lần: sau mỗi lần thăm khám phải ghi vào hồ sơ bệnh án, ghi rõ họ tên và chức danh.

9. Khi thực hiện các thủ thuật nội, nhi, nhiễm, phải giải thích cho người bệnh biết, thực hiện các quy định kỹ thuật bệnh viện, phối hợp với các chuyên khoa khác phải trao đổi để chọn kỹ thuật phù hợp.

10. Tiếp đón ngay người bệnh và đưa người bệnh vào buồng bệnh. Khai thác các chỉ số sinh tồn, mời bác sĩ điều trị đến thăm khám và nghiêm chỉnh thục hiện y lệnh.

11. Phổ biến nội quy bệnh viện, hướng dẫn nơi ăn, ở, vệ sinh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.

12. Cùng với các khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại cơ sở khi được giám đốc bệnh viện phân công.

13. Tham gia công tác tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khoa và tại cộng đồng.

14. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

15. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa.

16. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

17. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.