Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

Chức năng, nhiệm vụ của khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng.

1. Khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng theo đúng quy chế công tác khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng.

2. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa khác.

3. Khai thác kỹ tiền sử của người bệnh, kết hợp với các phương pháp xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán, xác định bệnh, làm hồ sơ bệnh án ban đầu theo quy chế chẩn đoán, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị.

4. Thăm khám người bệnh ngay, bổ sung hồ sơ bệnh án, cho làm các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán xác định bệnh, ghi y lệnh điều trị, chế độ chăm sóc, dinh dưỡng.

5. Mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn trong trường hợp bệnh nặng, khó chẩn đoán hoặc liên quan đến các chuyên khoa khác.

6. Phát hiện kịp thời và xử lý khẩn trương theo quy chế cấp cứu người bệnh có diễn biến nguy kịch.

7. Thăm khám lại người bệnh mỗi ngày ít nhất một lần: sau mỗi lần thăm khám phải ghi vào hồ sơ bệnh án, ghi rõ họ tên và chức danh.

8. Khi thực hiện các thủ thuật Y học cổ truyền - PHCN phải giải thích cho người bệnh biết, thực hiện các quy trình kỹ thuật bệnh viện, phối hợp với các chuyên khoa khác phải trao đổi để chọn kỹ thuật phù hợp.

9. Tiếp đón ngay người bệnh và đưa người bệnh vào buồng bệnh. Khai thác các chỉ số sinh tồn, mời bác sĩ điều trị đến thăm khám và nghiêm chỉnh thục hiện y lệnh.

10. Phổ biến nội quy bện viện, hướng dẫn nơi ăn, ở, vệ sinh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh;

11. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

12. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa.

13. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

14. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.