Tin tức
Giáo dục sức khỏe
  • MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC Ở TRẺ EM

    MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC Ở TRẺ EM Ngày đăng:24/07/2018 Trong những năm gần đây, số vụ và số trẻ em bị xâm hại tình dục có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Đối tượng xâm hại tình dục trẻ em phần lớn là những người thân, người quen và cả người có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bao gồm cả cha đẻ, thầy giáo,... Trẻ em là nạn nhân...