HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH GIA LAI

Ngày đăng: 01/07, 08:57

Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) năm 2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Ban Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Trước khi đi vào Hội nghị CBCCVCLĐ năm 2019, Công đoàn Ngành Y tế đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật lâm thời gồm 7 đồng chí.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2018, trên cơ sở hợp nhất 6 đơn vị: Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Cơ cấu tổ chức hiện có 03 phòng chức năng, 11 khoa chuyên môn và 01 phòng khám đa khoa, chuyên khoa với trên 160 cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Trong năm 2018, hệ thống y tế dự phòng hoạt động hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ bệnh dịch; các bệnh dịch đều được xử lý kịp thời, không để lan rộng. Các chương trình mục tiêu về tiêm chủng mở rộng; phòng, chống Sốt xuất huyết, bệnh dại, sốt rét, HIV/AIDS được duy trì đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch. Công tác quản lý các bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng, sức khỏe môi trường và y tế trường học, vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe, xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng… đều được đẩy mạnh, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho nhân dân.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức đã tham gia đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động của đơn vị và công tác công đoàn; đồng thời bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung của đơn vị, đặc biệt nâng cao hơn nữa đời sống cho CBCCVCLĐ. Năm 2019 chính quyền, công đoàn và toàn thể CBCCVCLĐ của đơn vị tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị CBCCVCLĐ đề ra; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị; đoàn kết, đồng thuận trong tập thể; tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ theo mô hình mới của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Hội nghị đã thông qua báo cáo dự thảo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Thông qua quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc của đơn vị; Phụ cấp đặc thù, phụ cấp độc hại các khoa phòng và cán bộ viên chức năm 2019.

   Tổng kết công tác năm 2018, nhiều tập thể và cá nhân được Sở Y tế và Công đoàn Ngành Y tế tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018…

                                                                        Phương Nga (Khoa TTGDSK - CDC)