LỢI ÍCH ÁP DỤNG PHẦN MỀM TIÊM CHỦNG QUỐC GIA

Ngày đăng: 29/07, 15:46

LỢI ÍCH ÁP DỤNG PHẦN MỀM TIÊM CHỦNG QUỐC GIA
 
Trong những năm qua, công tác tiêm chủng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tỷ lệ tiêm chủng cao, tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em như bạch hầu, ho gà, uốn ván, sơi…Đã giảm từ hàng trăm đến hàng ngìn lần. Việt nam đã thanh toán được bệnh Bại liệt năm 2000 và loại trừ uốn ván năm 2005. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, giúp Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
 
Với sự phát triển kinh tế xã hội, vấn đề đô thị hóa cũng như di biến động dân số ngày một tăng lên, bên cạnh tiêm chủng mở rộng đống vai trò chủ đạo và là nòng cốt của công tác tiêm chủng, tiêm chủng dịch vụ cũng ngày càng phát triển, đặc ở các thành phố lớn và các vùng nội thành của các tỉnh. Những xu hướng phát triển này, một mặt tạo điều kiện cho sự phát triển của chương trình tiêm chủng, đa dạng hóa các loại hình tiêm chủng, giảm một phần cho gánh nặng kinh phí nhà nước và góp phần vào tỷ lệ mắc, chết các bệnh truyền nhiễm có thể phòng bằng vác xin, mặt khác cũng dẫn đến những thách thức trong việc quản lý đối tượng tiêm chủng, quản lý, dự trù vac xin cũng như theo dõi và tính tỷ lệ tiêm chủng.
 
Với những thách thức trên đặc ra yêu cầu mới cho công tác quản lý đối tượng tiêm chủng và quản lý vac xin đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý tiêm chủng kịp thời, hiệu quả và chính xác hơn để quản lý được các thông tin tiêm chủng của toàn bộ người dân từ lúc sinh cũng như việc quản lý vac xin đáp ứng ứng được nhu cầu tiêm chủng từ đó giúp cho công tác lập kế hoạch và hoạch định chính sách hiệu quả phù hợp với thực tế.
 
 

Do vậy từ khi có phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia trạm y tế các xã từng bước học hỏi cho đến nay đã biết sử dụng thông thạo và quản lý được các đối tượng, mũi tiêm theo mức độ các cá nhân, biết được tình trạng tiêm chủng của bất kỳ cá nhân nào cho dù đối tượng đã tiêm cơ sở công hay tư.
 
Trạm đã lập được kế hoạch buổi tiêm chủng, phân bổ đối tượng phù hợp cho từng buổi tiêm chủng và biết dự trù vac xin phù hợp cho tháng tới.
 
Trạm đã Ghi chép, quản lý thông tin tiêm chủng của từng đối tượng trong từng buổi tiêm chủng thông qua quy trình 4 bước và theo dõi các phản ứng sau tiêm chủng tới từng đối tượng
 
        Tỷ lệ bỏ sót đối tượng, bỏ mũi tiêm giảm so với những năm trước.
 
Với chức năng hệ thống này giúp quản lý được từng mũi tiêm của từng cá nhân cũng như quản lý vac xin theo từng lô, đồng thời giúp tăng tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ , đúng lịch hơn, giảm tỷ lệ hao phí vac xin, giảm gánh nặng cho cán bộ y tế trong công tác tiêm chủng ./.
St.Ban Y tế dự phòng.