CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP DỊCH VỤ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA NĂM 2020

Ngày đăng: 29/07, 16:03

CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP DỊCH VỤ
DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA NĂM 2020
Công tác Dân số-KHHGĐ luôn được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, xác định vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước; đầu tư cho công tác Dân số-KHHGĐ là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước; làm tốt công tác Dân số-KHHGĐ sẽ góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.
 
Xác định được tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ, trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Đak Đoa quan tâm lãnh đạo các cấp, các ngành tổ chức truyền thông giáo dục nhân dân thực hiện công tác dân số-KHHGĐ nói chung, chiến dịch truyền thông Dân số-CSSKSS-KHHGĐ nói riêng. Chiến dịch đợt I năm 2020 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19, huyện Đak Đoa không tổ chức lễ ra quân chiến dịch chỉ tổ chức tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ KHHGĐ tại các xã, thị trấn.
 
 
Hình ảnh tuyên truyền tại trạm y tế xã Đaksơmei
 
Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình trong những năm qua đã được nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng, nhờ đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiện của huyện hàng năm giảm, chất lượng dân số được nâng lên, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của huyện, qua đó tỷ lệ hộ nghèo của huyện hàng năm giảm rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm.
 
Công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đã giảm so với những năm trước đây nhưng chưa bền vững.

 

 Hình ảnh tư vấn khách hàng đặt DCTC
 
Năm 2015 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,62%; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn ở mức cao  20,72%, tỷ lệ phụ nữ có chồng thực hiện các BPTT trên địa bàn huyện mới đạt: 63,33%.
 
Đến năm 2019 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,39%(dự kiến năm 2020 giảm còn 1,35% đạt so với chỉ tiêu đảng bộ huyện nhiệm klỳ 2015 – 2020 đề ra); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 16,5%, tỷ lệ phụ nữ có chồng thực hiện các BPTT đã tăng lên 71,27%.

 
Hình ảnh tư vấn khách hàng tiêm thuốc tránh thai
 
Công tác dân số - KHHGĐ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Hiện nay công tác dân số - KHHGĐ đã có được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân đó là những thuận lợi cơ bản cần phát huy để thực hiện tốt chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản- Kế hoạch hoá gia đình nói chung, chiến dịch năm 2020 nói riêng.
 
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động từ cơ sở chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản- Kế hoạch hoá gia đình huyện Đak Đoa năm 2020 đạt được một số kết quả như sau:
 
1/ Địa bàn triển khai: Chiến dịch triển khai trên bàn 17 xã, thị trấn
 
2/ Thực hiện dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ
 
2.1. Gói dịch vụ KHHGĐ
 
* Tỷ lệ các BPTT lâm sàng so với KH cả năm 2020.
 
- Đặt vòng:              345/1.070              = 32,24%
- Đình sản:              16/28                                   = 54,14%
- Thuốc tiêm TT:   112/1.120              = 10%
- Thuốc cấy TT:     01/284                    = 0,35%
- Thuốc uống TT:  195/3.015              = 6,46%
- Bao cao su TT:     119/763                 = 15,55%
  
* Tỷ lệ các BPTT lâm sàng so với KH chiến dịch
 
- Đặt vòng: 345/419                             = 82,33%
- Đình sản:  16/9                                      = 177,77%
- Thuốc tiêm TT:   112/385                 = 29,09%
- Thuốc cấy TT:     1/284                                   = 0,36%
- Thuốc uống TT:  195/1.003              = 29,09%
- Bao cao su TT:     119/355                 = 33,25%
 
2.2. Gói phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục
 
- Số phụ nữ được khám  phụ khoa: 1.257 người
- Số phụ nữ được phát hiện mắc bệnh phụ khoa: 368 người
- Số phụ nữ được điều trị phụ khoa: 368 người.                       
   
Dân Số