Khoa Ngoại – Liên chuyên khoa – Phòng mổ

Chức năng, nhiệm vụ của khoa Ngoại – Liên chuyên khoa – Phòng mổ.

         1. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh các bệnh lý Ngoại – Liên chuyên khoa.

2. Thăm khám, làm hồ sơ bệnh án, chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để có chẩn đoán xác định, có hướng xử lý kịp thời.

3. Thực hiện chế độ hội chẩn theo quy định, tránh mọi trường hợp theo dõi người bệnh cấp cứu quá 6 giờ mà chưa có hướng điều trị.

4. Thực hiện thủ thuật, phẫu thuật theo quy trình kỹ thuật Bộ Y tế ban hành và phân tuyến kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt.

5. Lập kế hoạch phẫu thuật trong tuần, phân công phẫu thuật viên và các thành  viên liên quan trình giám đốc bệnh viện phê duyệt.

6. Báo cáo phòng kế hoạch tổng hợp và các khoa có liên quan để chuẩn bị tổ chức cuộc phẫu thuật.

7. Bố trí các buồng phẫu thuật hợp lí bảo đảm yêu cầu chuyên môn.

8. Theo dõi và điều trị người bệnh trước và sau khi phẫu thuật để xử lý kịp thời.

9. Hướng dẫn người bệnh luyện tập phục hồi sau khi vết phẫu thuật đã ổn định.

10. Chỉ đạo tuyến dưới về công tác ngoại khoa – liên chuyên khoa.

11. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa.

12. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

13. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }