Thư mời chào giá VTYT tiêu hao, hóa chất Chương trình Y tế - dân số đợt 2 năm 2023

Ngày đăng: 24/11, 09:30

SỞ Y TẾ GIA LAI

TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK ĐOA

Số:  929/CV-TTYT

V/v: mời chào giá VTYT tiêu hao, hóa chất Chương trình Y tế - dân số năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đak Đoa, ngày 23 tháng 11  năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo  giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu  cho gói thầu: “Mua sắm VTYT tiêu hao, hóa chất Chương trình Y tế - dân số năm 2023 đợt 2” với nội  dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ds Nông Lê Trung – Trưởng Khoa Dược-TTB-VTYT. 

SĐT: 0934969977 

Email: ttyt.dakdoa@gialai.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 146 Wừu – Thị trấn Đak Đoa – Huyện Đak Đoa – tỉnh Gia Lai. 

- Nhận qua Email: ttyt.dakdoa@gialai.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 24/11/2023 đến trước 17h00  ngày 04/12/2023.

Các báo giá nhận được sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04/12/2023 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1.     Trang thiết bị y tế.

 

Stt

 

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng kỹ thuật

Số lượng

Đơn vị tính

 

Ghi chú

01

Que thử đường huyết

 Hộp 25 Test

33

Hộp

 

02

Kim lấy máu

 Hộp 100 kim

9

Hộp

 

03

Huyết áp điện tử

Jumper JPD-HA300

3

Cái

 

04

Thước dây

Thước dây nhựa

6

Cái

 

05

Cân sức khỏe người lớn

Cân sức khỏe 120kg Nhơn Hòa CSK-120 với mặt kính, tấm lót và bảng tham khảo bằng chất liệu nhựa ABS cao cấp tạo độ chính xác tuyệt đối, bền bỉ, khó bị biến dạng khi bị va chạm hay chịu lực

3

Cái

 

06

Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết OneTouch Select Plus Simple do hãng Johnson & Johnson (Mỹ)
 sản xuất. Máy được thiết kế để đo đường huyết một cách nhanh chóng với độ chính xác lên đến 99%. Loại máy này được bảo hành trọn đời mang lại sự yên tâm nhất cho người sử dụng.

3

Cái

 

 

Tổng cộng: 06 khoản

 

 

 

 

 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai– (146 Wừu – Thị trấn Đak Đoa – Huyện Đak Đoa – tỉnh Gia Lai.) 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày. Trong đó: 

Hàng tháng, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, Trung tâm sẽ gửi dự trù danh  mục, số lượng từng mặt hàng đã trúng thầu cần cung cấp cho nhà thầu trúng  thầu. Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận được đặt hàng của Trung tâm, Nhà thầu có trách nhiệm giao đầy đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng hàng tại kho  của Trung tâm. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.  

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 

- Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và giá trị từng đợt nghiệm thu hợp  đồng. 

- Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, bàn  giao đầy đủ đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho Trung tâm. Số  hàng hóa sẽ được hai bên nghiệm thu theo từng đợt. Trung tâm sẽ thanh toán  100% giá trị nghiệm thu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Trung tâm nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán. 

5. Các thông tin khác:  

Nhà thầu áp dụng mẫu báo giá đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế  theo quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023. 

Nơi nhận:                                                                               KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC

- Website TTYT.

- Lưu: VT, Dược-TTB-VTYT. 

  

 

 

File đính kèm

    CV 929-TTYT.pdf