ĐIỂM TIN THÔNG TIN THUỐC THÁNG 11/2023 LẦN 2

Ngày đăng: 06/03, 15:40

ĐIỂM TIN THÔNG TIN THUỐC THÁNG 11/2023

Thông tin về thuốc trong thầu 2023-2024 mới nhập kho.

Thuộc Gói thầu thuốc Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung tỉnh Gia Lai 2023- 2024

TÊN THUỐC: MIXTARD 30 FLEXPEN 300UI/3ML

HOẠT CHẤT: Insulin human hỗn hợp

CHỈ ĐỊNH: Điều trị bệnh đái tháo đường

Liều lượng và cách dùng: 0.3 - 1.0 IU/kg/ngày

Cách dùng: 1-2 lần/ngày

Hướng dẫn sử dụng: tài liệu đính kèm

Hình thức thông tin: Tài liệu thông tin thuốc cho cán bộ y tế

Số lượng hiện có trong kho Dược : 20 bút tiêm

Điểm tin: DS Nông Thị Lê Hoài