Quyết định 472/QĐ-BYT Quyết định về việc hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị, chăm sóc, theo dõi và quản lý người bệnh Hemophilia

Ngày đăng: 12/03, 08:26

Quyết định 472/QĐ-BYT Quyết định về việc hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị, chăm sóc, theo dõi và quản lý người bệnh Hemophilia

 

File đính kèm

    472QĐ-BYT.pdf