Quyết định 465/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Mpox (Đậu mùa khỉ) ở người

Ngày đăng: 12/03, 08:25

Quyết định 465/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Mpox (Đậu mùa khỉ) ở người

 

File đính kèm

    465QĐ-BYT.pdf