HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày đăng: 29/09, 14:50

Chiều ngày 28/7/2023, tại Hội trường Sở Y tế, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Lý Minh Thái- UVBTV Đảng ủy- Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế và đồng chí Trần Quang Khâm - UVBTV Đảng uỷ- Chánh thanh tra Sở Y tế đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Công đoàn Ngành Y tế, Đoàn thanh niên và toàn Đảng viên trong Đảng bộ tại các điểm cầu.

Tại Hội nghị, đồng chí Lý Minh Thái, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy đã báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Sở Y tế đã bám sát sự chỉ đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế để lãnh đạo Đảng bộ bộ phận và các Chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Về công tác xây dựng Đảng: các cấp ủy Đảng bộ bộ phận và Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến toàn bộ đảng viên và quần chúng của các cơ quan, đơn vị. Các tổ chức, đoàn thể duy trì tốt hoạt động phong trào theo kế hoạch, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung được trình bày tại Hội nghị, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và đánh gia cao những nỗ lực của Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ bộ phận và các Chi bộ trực thuộc, toàn thể đảng viên đã vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ Sở Y tế tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nêu cao tinh thần chủ động; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời nắm bắt diễn biến tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm; tập trung lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết Đảng uỷ ban hành.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo Đảng ủy cấp trên, đồng chí Lý Minh Thái- UVBTV Đảng ủy- Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế quán triệt Đảng bộ bộ phận và các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên; thực hiện tốt vai trò, nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; tạo khối đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị, khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm, sau sơ kết giữa nhiệm kỳ; tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân với nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ; tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong những năm cuối nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thu Loan (Khoa Truyền thông GDSK - CDC)